Samudviklings Akademi

Samudvikling er mere end gode aftner og drømme om et klogere samfund og bedre politik. Den intellektuelle kerne i Samudvikling er to ting: den seneste forskning og en metamoderne filosofi.

Studiekredsene i Samudviklings Akademi er for alle, som er nysgerrige på begge dele, og som gerne vil gå mere i dybden.

Forskning

I Samudvikling trækker vi på den nyeste erkendelse inden for humanvidenskaberne (bl.a. psykologi og kognitionsvidenskab), samfundsvidenskab, økonomi og naturvidenskab.

Vi bygger således på et bredt og solidt fundament af forskning, men vi er blandt de første til at bringe områderne sammen, sætte dem i samfundsmæssigt perspektiv og gøre dem til udgangspunktet for en folkelig samtale. Vi vil ikke blot blive klogere, vi vil også bruge det til noget.

Metamodernisme

I Holland er der to kulturteoretikere, Timotheus Vermeulen og Robin van den Akker, der har opfundet begrebet metamodernisme. Metamodernismen handler om at insistere på håb, der hvor man spontant ville have sin tvivl. Det handler om at ville de meningsfulde sammenhænge, der hvor verden ligner kaos. Eller som de siger på hollandsk: “een verlangen naar oprechtheid”; et krav om oprigtighed.

Samutveckling / Samudvikling bygger på metamodernismens tankegang.

I Danmark har forfatteren Lene Andersen, der er en af drivkræfterne bag Samudvikling, skrevet metamodernistisk filosofi siden 2005 – bl.a. under pseudonymet Jesper Knallhatt.

I Sverige har de to initiativtagere til Samutveckling, Daniel Görtz og Emil Ejner Friis, udviklet metamodernistiske tanker siden 2010.

- Der var bare ingen af de tre, som var kvikke nok til at opfinde ordet “metamodernisme”.

Studiekredsene

Videnskaben og tankerne bag Samudvikling vil vi gerne udbrede kendskabet til, og derfor vil vi etablere en række studiekredse.

Vi lægger ud med en studiekreds i september og en i november. For begge studiekredse gælder, at vi læser og diskuterer en bog i fællesskab over fire møder.

September: Jonathan Haidt
The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion
Når psykologiske behov bliver til politik – findes der mulighed for samarbejde?
Tirsdage: 2., 9., 16. og 23. kl. 19.30-21.30
Tilmelding hos Lene på kontakt(a)samudvikling.dk

November: Robert Kegan
The Evolving Self: Problem and Process in Human Development
Mennesker udvikler sig og kan blive klogere – kan samfund og politik?
Søndage: 2., 9., 16. og 23. kl. 16-18.
Tilmelding hos Lene på kontakt(a)samudvikling.dk

Ansvarlige for studiekredsene er nedenstående. Efterfølgende evaluerer vi, hvordan vi kan udvikle Akademiet i fremtiden.

Hvem står bag?

Bag samudviklingstankerne og Samudviklings Akademi står:

Daniel Görtz

Magister i sociologi og social teori, phd.-studerende i Lund.

Daniel har været med til at starte Initiativ Samutveckling i Sverige og er en af hovedkræfterne der.

Emil Ejner Friis

Filosof og historiker, bor og studerer i Lund.

Emil har været med til at starte Initiativ Samutveckling i Sverige og er en af hovedkræfterne der.

Lene Andersen

Fremtidsforsker, systemkritiker og økonom.

Lenes bøger Baade-Og dannede baggrund for foreningen Hvadharvigangi?, der var forløberen for Samudvikling i Danmark.

Steen Rasmussen

Professor i fysik og leder af FLinT centeret ved Syddansk Universitet.

Steen har startet the Initiative for Science Society and Policy, der bl.a. har til formål at bringe mere videnskab ud i den offentlige debat og det politiske liv.

2 Comments

  1. Interessant og vigtigt at få samtalen i fokus. Jeg arbejder med efteruddannelse af lærere og pædagoger, disse faggrupper vil jeg gerne inspirere til at være gode rollemodeller for samtalekunst om demokrati, fremtid og medborgeransvar. jeg modtager gerne nyhedsindslag fra jer. Go søndag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *