Orker ikke flere tørklæder!

Er du også ved at være godt træt af tørklæder i den danske debat? Og undrer du dig over, hvorfor en hel nation kan degenerere til at tale om et stykke stof i stedet for at tage fat på de økonomiske og globale problemer, som vi er nødt til at gøre noget ved?

Der er formentlig flere forklaringer på problemet, men mindst to af dem hænger tæt sammen:

Vores politiske spektrum med Højre og Venstre er defineret af nogle kapitalforhold, som ikke længere gør sig gældende. Før var dem til Højre dem med kapitalen, mens dem til venstre kun havde deres fysiske arbejdskraft at sælge. I dag ejer arbejderne en stor del af kapitalen gennem deres pensionsfonde, og selv folk med mange penge går for en stor dels vedkommende ind for offentlig velfærd. Dvs. det politiske spektrum er i opløsning. I stedet finder folk sammen efter følelsesmæssige og psykologiske tilbøjeligheder.

Samtidig ændrer den teknologiske udvikling og globaliseringen på alt fra arbejdsmarked til kultur og migration, og vores samfundskultur, som vi kender den, er også i forandring. Det betyder, at folk leder efter pejlemærker og forklaringer på, hvorfor verden ikke længere er forudsigelig og til at regne med. I den forbindelse opstår nye behov for tryghed og fællesskab.

Siden 2001, da jeg for alvor begyndte at skrive mine bøger Baade-Og, har jeg interesseret mig for, hvordan psykologi og medfødte følelsesmæssige behov i stadig større grad er begyndt at definere det politiske spektrum i stedet for, at det var kapitalforholdene. - Og i mellemtiden er der kommet forskning, som underbygger mine tanker, og det er jo altid rart, når den slags sker! 😉

Især to forskere er kendte for at studere sammenhængen mellem psykologi og politik, den ene er Jonathan Haidt, den anden er George Lakoff.

Jeg glæder mig med andre ord til på mandag, når vi skal se nærmere på, hvordan politik er ved at udvikle sig fra at handle om økonomiske magtforhold i samfundet til at handle om, hvordan folk med forskellige følelsesmæssige behov kan skabe et godt samfund i fællesskab.

Læs mere om aftenen her: http://www.samudvikling.dk/program-2014/politik/

Jonathan Haidt

George Lakoff

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *