Første event – kan vi redde verden?

Vi skal tale om glæden og det gode liv i aften, så verdens redning er ikke direkte på programmet denne mandag.

Men måske kommer vi alligevel til at bidrage en lille bitte smule. En meget væsentlig del af Samudvikling er, at vi mødes med mennesker, vi normalt ellers ikke ville gå i byen med. Faktisk arbejder vi målrettet for, at deltagerkredsen bliver så kulturelt, etnisk, erhvervsmæssigt og religiøst bred som muligt. Ikke for at være politisk korrekte, men for at få så spændende samtaler som muligt.

Der tales så meget som integration overalt, det gider vi ikke. Vi vil meget hellere selv integrere os med folk, der kan udfordre os, og som kan give os nye perspektiver på livet og den verden, vi lever i. Personligt er jeg overbevist om, at de fælles samtaler, hvor vi mødes og skaber nye fællesskaber, er med til at gøre verden bedre. Og at “redde” den på langt sigt.

Når vi skal tale om glæden og det gode liv i aften, kommer der forhåbentlig en masse forskellige bud på, hvad dette gode liv er, og hvad man bliver glad af. Og forhåbentlig kan vi så i fællesskab komme med nogle bud på, hvordan vi som samfund skaber de fælles rammer, hvor alle disse forskellige ønsker kan udleves på samme tid. Det kan verden da også kun blive bedre af.

Se aftenens event her.

Vel mødt!

Posted in Samudvikling / Samutveckling and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *