Kapitalen i det 21. århundrede

Det er en enestående begivenhed, at en fransk videnskabsmand opnår en kæmpe salgssucces i USA og får rosende omtale fra anerkendte amerikanske anmeldere! Men dette er lykkedes for den franske økonom Thomas Piketty med den engelske udgave af hans bog ”Le Capital au XXIe siècle”. Den afvisende holdning fra ”Wall Street Journal” og ”Financial Times” er forudsigelig, da han kritiserer den frie markedsøkonomi og påpeger, at den skaber øget ulighed. Hans vigtigste tese er, at de store formuer vokser hurtigere end de nationale økonomier. Han hævder, at ulighedens vækst i de sidste 30 år har været særlig markant i USA.

Den globale banksektor med færre og større banker og stadig stigende indtjening bekræfter denne tendens. Det samme gælder for de store globale virksomheder som øger markedsandele og omsætning, så aktionærerne kan opnå en stadig stigende kapitalgevinst på deres investeringer.

Det må i betragtning af ovenstående være tilladt at antage, at Thomas Piketty med sine forskningsresultater har formået at påvise, at den aktuelle udvikling vil have en negativ effekt på den europæiske økonomi. De velstående borgere og de store, multinationale virksomheder bliver rigere på bekostning af menigmand og middelstand.

I Our Manifesto for Europe anbefaler han sammen med 14 andre franske eksperter følgende tiltag:

  1. En fælles indkomstskat i alle EU lande. ”corporate income tax (CIT)”
  2. Oprettelse af et nyt EU kammer / parlament der repræsenterer de nationale regeringer som supplement til det nuværende folkevalgte EU parlament.
  3. Oprettelse af en fælles EU pulje som forvalter EU landenes gæld og administrerer gældssaneringen.

 

Fremtiden må vise om disse anbefalinger kan realiseres og om de har den ønskede i effekt i praksis.

 

 

Hans Ohnemus

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *