2009-11-03: Karl Popper (Filosofisk Agenda)

Tir. 3. nov. 2009, Kl. 19-21
Sted: Løve’s BogCafé
“Hovedproblemet for Poppers videnskabsfilosofi er det at finde et træffende kendetegn, som kan skelne ægte videnskab – som moderne fysik – fra skinvidenskab – som astrologi, freudianisme og moderne marxisme. Løsningen, som Popper kaldte demarkationskriteriet, er falsificerbarhed. En teori er falsificerbar i den udstrækning man kan angive mulige fakta, som er uforenelige med den og som derfor ville afkræfte den, hvis de kunne underbygges. Kravet rettes ikke bare til teorien, men også til hvordan den bruges i praksis: En teori som rent logisk er falsificerbar, mister alligevel videnskabelig status, dersom dens tilhængere ophører med at gøre erfaringer med den – dvs. ophører med at tage den risiko at lære, at de evt. tager fejl.”
(http://www.leksikon.org/art.php?n=2054) Vi ses på Løve’s BogCafé i Toves Galleri, Vesterbrogade 97b / Matthæusgade 46, København V
Tilmelding til Ulla: assisam@hotmail.com senest mandag d. 26. oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *