2011-03-14: Generalforsamling

Man. 14. mar. 2011, 19 til senest 22.00
Sted: Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V
Den årlige generalforsamling og brainstorming på fremtidige aktiviteter…
Dagsorden:1.   Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere.

2.   Godkendelse og opgørelse af antal stemmeberettigede.

3.   Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling.

4.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5.   Fastsættelse af budget for det kommende år.

6.   Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.

7.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8.   Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen.

9.   Behandling af evt. forslag indsendt af medlemmerne.

10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant eller antagelse af registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

12. Brainstorming vedrørende kommende aktiviteter.

13. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *