2012-03-20: Stat og kirke i Norden – hvad gør de andre?

Tir. 20. mar. 2012, 18.30 – 21.00
Sted: Tranquebar, Borgergade 14, København
Den danske Grundlov er tydelig: Kirkens forhold skal ordnes ved lov! Den lov har vi nu ventet på siden 1849.Hvordan er kirkens forhold i de to lande, vi plejer at sammenligne os selv med: Sverige og Norge?
Både i Norge og Sverige har man haft en folkekirke-ordning, der mindede om den danske – men i Sverige er kirken nu løsrevet fra staten. Hvordan er det gået – for kirken og for staten? Og hvad med nordmændene? Står der virkelig i deres Grundlov, at medlemmer af den norske kirke har pligt til at opdrage deres børn kristent? Kan man dét i et demokrati?
Vi har inviteret præsten fra den svenske kirke, Per Lidbeck, samt sjømannsprest i den norske kirke, Pål Kristian Balstad, til at udvide vores horisont på det stats-kirkelige område. Vi får også besøg af Provsten på Østerbro, Erik Balslev Clausen, der redegør for forholdene i Folkekirken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *