Udviklende dialog og frie samtaler

Gode samtaler kommer ikke af ingenting. De forudsætter, at man både er åben og byder ærligt ind. Vi er overbeviste om, at uanset forsamlingens størrelse er samtalens kvalitet direkte proportional med, i hvor høj grad deltagerne kan leve op til punkterne nedenfor. – Eller hvad synes du?

At være opmærksom over for andre
Udvis oprigtig interesse og respekt for egne og andres tanker, følelser og perspektiver.

At følge sit hjerte og sige, hvad man mener og ved
Gå ikke på kompromis med din viden, følelser og vurderinger, selv når det virker ubekvemt.

At være indstillet på selv at ændre holdning
Gå ind i samtalen med åbent sind, så vi sammen kan forsøge at finde det fælles bedste, og vær parat til at ændre på din egen opfattelse. Forudsætningen herfor er, at alle holdninger og perspektiver fremlægges åbent og ærligt.

At give hinanden plads til at ændre synspunkt
Vi ved, hvor svært det kan være at skifte perspektiv, når man har en stærk overbevisning. Den særlige evne til at erkende egne begrænsninger og turde vise en personlig udvikling er derfor en hjørnesten i samudviklingskonceptet. At give hinanden den mulighed kræver en indsigt, som vi håber at kunne udvikle sammen.

At værdsætte viden
Værdsæt uddannelse og ekspertise inden for forskellige områder, og efterstræb egen læring, men undlad at lade autoriteter og titler påvirke samtalen.

At granske kritisk
Gør dig umage med, på en respektfuld måde, at udfordre andres synspunkter, antagelser, påstande og perspektiver.

At tale sandt
Tal altid sandt, både i dialogen med andre, og når du repræsenterer samudviklingskonceptet i offentligheden.

Gå ikke på kompromis med din samvittighed for at opnå magt
Det politiske spil kan i visse tilfælde tilbyde magt og positioner til gengæld for at give køb på samvittigheden. Vi vælger samvittighedens vej, også selvom det kan være besværligt eller ubekvemt i situationen.

At bidrage til at opretholde den gode samtale
Gør, hvad du kan for at holde liv i den gode samtale, så den bliver konstruktiv, og alle føler sig inkluderet, hørt og set.

Velvillighedsprincippet
Der er en gylden regel for at opretholde den gode samtale: at man gør sig umage med at tolke andres udsagn (tale, skrift, gestikuleren osv.), velvilligt og med en positiv tilgang. Man bør tolke den anden på den måde, man selv anser for bedst mulig, og med det udgangspunkt, at den anden er fornuftig og vil det bedste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *