Politik

Samudvikling er ikke partipolitisk.

Vi lever i en tid, hvor økonomien og de kendte samfundsstrukturer er opbrud, og de gamle verdensbilleder og ideologier kommer til kort. Det betyder ikke, at vi skal lave alting om eller forkaste vores gamle måder at forstå verden på, men vi skal supplere dem med ny indsigt og forståelse. Og ikke mindst: Vi skal mødes med hinanden, også dem, der ikke ligner os selv, for at forstå hinandens perspektiver på verden.

Samudvikling vil have politik til at pege fremad og har tre ambitioner:

  • Vi vil være med til at skabe et samfund, der lytter og tænker på et højere niveau
  • Vi vil skabe grobunden for, at politik kan blive klogere
  • Vi vil gøre folkeoplysningen tidssvarende og give den et globalt perspektiv

De vil vi gøre på fire måder:

  • Vi vil løfte os op over højre-venstre-planet og partipolitik, som vi kender den. Vi går ind for det liberale demokrati og velfærdsstaten; de to fænomener har vundet den politiske kamp, og det er vi glade for. Det er et fantastisk fundament, og nu må vi videre!
  • Vi vil diskutere det 21. århundredes nye udfordringer, som opstår i takt med den teknologiske udvikling og globaliseringen. Dels for at blive klogere, dels for at kunne finde nye løsninger på en ny tids problemer.
  • Vi vil bringe videnskab, kultur, filosofi, teknologi, tradition, politik og økonomi sammen og skabe mening; vi vil skabe en ny form for oplysning.
  • Vi vil bringe nye og gamle danskere sammen, diskutere fælles spørgsmål og samudvikle det gode medborgerskab lokalt, nationalt, kontinentalt og globalt.

Fortidens og fremtidens politik

Den kendte skelnen mellem ”venstre” og ”højre” er et produkt af industrisamfundet og kampen mellem arbejdere og kapitalejere inden for hver enkelt nationalstat. På grund af den teknologiske udvikling er både nationalstaternes suverænitet og industrisamfundet imidlertid ved at forsvinde.

Samtidig er alle politiske partier i dag tilhængere af det liberale demokrati og velfærdsstaten. Der er forskellige syn på ydelsernes og skatternes størrelser, men grundprincipperne er alle partier enige om. Forskellen mellem venstre og højre er dermed opløst; rød regering fører blå politik, og blå regering kæmper for velfærdsstaten. Alle danske partier har et partiprogram, som på den ene eller den anden måde hedder noget med ”frihed og fællesskab”.

Vil man være lidt flabet, kan man sige, at nu, hvor alle er enige, er der blevet politisk tid til overs, og for at udfylde tomrummet vendes blikket mod indvandringen og ”de andre”.

Fremtidens udfordringer

Vi har været vant til at tænke på nationalstaten som et landområde med fysiske grænser, der kunne åbnes og lukkes efter statens vilje. Uanset om man kan lide det eller ej, så gælder denne præmis ikke længere. Ikke blot fordi vi er medlemmer af EU, men fordi internettet ikke kender landegrænser, og fordi flybilletter er blevet så billige. Arbejdsmarkedet, økonomien og selv vores personlige, digitale skrivebord er blevet globalt. De informationer, du har liggende hos din egen kommune, ligger måske på en server i USA. Who knows.

Dette er blot ét eksempel på, hvordan verden er i forandring. Udviklingen af 3D-printere, behovet for menneskerettigheder på nettet, overvågningsteknologier i nanostørrelse, beskyttelsen af vores privatliv og persondata, globale arbejdstagerrettigheder, forurening, klimaproblemer og meget andet kan kun løses på globalt plan med nationalt og lokalt engagement.

Derfor er vi nødt til at opfinde en ny tids politik, som både nytter og giver mening.

Videoen herover handler om udviklingen af fremtidens teknologier. Steen Rasmussen, som optræder i videoen er en af verdens førende forskere inden for udviklingen af kunstigt liv samt levende- og intelligente teknologier.

Steen er med i Samudvikling, fordi han gerne vil have en offentlig debat om vores teknologivalg samt deres mulige konsekvenser for den enkelte og vores samfund.

Livet skal give mening

For at kunne skabe mening i tilværelsen er vi nødt til at have historiske og kulturelle rødder. Samtidig er vi nødt til at kunne rumme forandringer, og i en globaliseret verden tillige mennesker med andre rødder og verdenssyn end vores egne.

For at kunne skabe meningsfuld politik, er vi nødt til at forholde os til verden, sådan som den udvikler sig. – Og allerhelst være et skridt foran.

I Samudvikling vil vi derfor kombinere kultur, tradition og videnskab, når vi diskuterer teknologi, økonomi og politik.

Vi vil dog ikke nøjes med dansk kultur og danske traditioner, i stedet vil vi trække på så mange kulturelle erfaringer som muligt, når det kan bidrage til at skabe mening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *