Café-program 2014

Cafeaftnerne i Samudvikling er en anderledes måde at gå i byen på, hvor du får noget med hjem. Du behøver ikke særlige forudsætninger eller forberedelse. Du skal blot dukke op og have lyst til at møde nye mennesker, være åben over for en god samtale og suge til dig af nye inputs. Så sørger vi for resten.

Vi har tre mål med Samudviklings-caféerne:

  • At skabe gode samtaler på tværs af politiske, etniske, religiøse, kulturelle og andre skel
    • fordi vi vil skabe et samfund, der lytter og tænker på et højere niveau
  • At bringe kultur, tradition, videnskab, kunst, politik og økonomi sammen og skabe mening
    • fordi vi vil skabe grobunden for, at politik kan blive klogere
  • At have nogle hyggelige, tankevækkende og involverende aftner med oplæg af høj kvalitet
    • fordi vi vil gøre folkeoplysningen tidssvarende og give den et globalt perspektiv

Caféaftnernes form

Hver aften har et hovedemne, og vi inviterer en oplægsholder, som er blandt de dygtigste folk på det givne område.

Vi prøver også at finde et kulturelt indslag, som kan udvide med noget ånd eller blot give en god oplevelse. Måske er det et stykke musik, måske en oplæsning, måske en personlig beretning. Vi forsøger at være kreative.

Aftenen rundes af med en eftertanke, som gerne skulle sætte tingene i perspektiv.

I det hele taget er vores ambition, at både hjerne og hjerte skal have en god aften.

Tid og sted

Samudviklings Caféaftner afholdes hver anden mandag kl. 19-22 i Kafe Knud, Skindergade 21, København K

Efterårets program

De første fire gange bliver i høj grad en introduktion til tankerne bag Samudvikling. Her får du for alvor chancen for at stille spørgsmål til selve filosofien og konceptet og til at bidrage med input, så vi kan finde den bedste form.

Resten af efterårets program er stadig under udarbejdelse, så hold øje med websitet:

18-08-2014 Glæden og det gode liv - en værdidebat om de egentlige værdier
Oplægsholder: Pelle Guldborg Hansen
Vært: Lene Andersen

01-09-2014 Politik og hvad det BURDE handle om
Oplægsholder: Lene Andersen
Vært:

15-09-2014 Hvor findes der håb? Om mening og metamodernisme
Oplægsholder: Emil Ejner Friis
Vært: Lene Andersen

29-09-2014 En voksen og klogere verden?
Oplægsholder: Daniel Görtz
Vært: Lene Andersen

13-10-2014
Oplægsholder:
Vært:

27-10-2014 Hjemme og ude - hvornår er man hjemme?"
Oplægsholder: Dennis Nørmark
Vært: Lene Andersen

10-11-2014 Stiftende generalforsamling

24-11-2014 Vi holder lysfest og kombinerer kultur, filosofi og videnskab.
Oplægsholder: Professor i fysik Steen Rasmussen - Hvad er lys ud fra et rent fysisk, videnskabeligt perspektiv?
- der er mere på vej...
Vært: Lene Andersen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *