Hvor findes der håb? Mening og metamodernisme — Mandag den 15. september

Tør vi tage os selv tilstrækkeligt seriøst til at håbe?

Man kan ikke bygge et holdbart samfund og en fremtid på ironi. Som mennesker kan vi heller ikke skabe meningsfulde liv, hvis alt blot mødes med et skuldertræk. Men tør vi overhovedet drømme højt og skabe seriøse visioner for en bedre verden?

To hollandske kulturteoretikere, Timotheus Vermeulen og Robin van den Akker, har sat ord på den sære dobbelthed vi lever i: Metamodernisme. Vi ved godt, at der ikke findes nogen evige Sandheder - eller blot en enkelt Sandhed. Verden er absurd og uden mening. Men det fjerner ikke behovet for sandhederne. - Og hvad gør vi så?

Emil Ejner Friis

Hvad er metamodernisme, hvor kommer den fra, og hvad kan vi bruge den til?

Først var der den traditionelle verden, så kom modernismen, så postmodernismen og nu metamodernismen. Hvad kan den, som de andre ismer ikke kan, og hvordan hænger den sammen med resten af kulturen?

Emil er filosof og historiker og en af hovedarkitekterne bag Samutveckling i Sverige - og så er han i øvrigt dansk.

Lene Andersen

De store narrativer er dem, der giver hos håb og mening i tilværelsen.

Op gennem historien har vi skabt nye, store narrativer i takt med at samfundet og teknologien har forandret sig. Hvor kan vi finde håbet i dag?

Lene Andersen er økonom og filosof og har skrevet om håb og historiens store narrativer i sin seneste bog Globalt gearskift.

Der lyttes og diskuteres flittigt ved bordene. - Men vi savner altså stadig en flink fotograf med et bedre kamera...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *