Politik og hvad det BURDE handle om — mandag den 1. september

Hvorfor handler politik stort set ikke om de globale problemer, som er nødt til at blive løst?

Fra højre til venstre er der opstået konsensus om både statsformen og økonomien: alle vil have liberalt demokrati og velfærdsstat. Derfor burde politik kunne handle om de globale spørgsmål, som er nødt til at blive løst.

Men det sker ikke. I stedet ligner politik noget rod: arbejderne stemmer borgerligt, mens overklassen ofte er venstreorienteret. Og imens får klima og globale kriser lov at sejle deres egen sø.

Måske er der en psykologisk forklaring?

Oplægsholder: Lene Andersen

Både psykologen Jonathan Haidt og kognitionslingvisten George Lakoff har skrevet om, hvordan vores medfødte psykologi definerer vores politiske ståsted.

Deres fælles konklusion er: vi finder sammen med dem, der ligner os selv, og ud fra disse fælles tilbøjeligheder skaber vi politiske verdensbilleder - og lukker af over for andre, der føler noget andet.

Lene Andersen fortæller, hvordan politik kan blive meget klogere, hvis vi tager denne nye forskning alvorligt. I stedet for at se "de andre" som idioter uden fornuft, bør vi kunne forstå hinanden som medborgere med forskellige behov.

Jonathan Haidts TED-talk er efterhånden en klassiker – og så er der endda danske undertekster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *