En voksen og klogere verden – mandag den 29. september

Individer bliver klogere med alderen, gælder det også menneskeheden?

Psykologen Robert Kegan har beskæftiget sig med personlig udvikling siden 70'erne. Hans konklusion er, at vores psykologi og selvforståelse bliver mere kompleks gennem hele livet. Vores verden bliver større, og vores selvoptagethed mindre. - Det går dog ikke lige stærkt hos alle.

En af Kegans andre konklusioner er, at fordi vi lever længere end nogensinde før, har vi også mulighed for at trække på langt mere kollektiv livserfaring og skabe langt klogere løsninger på vores problemer. En menneskehed med en gennemsnitsalder på over 60 år har måske helt andre muligheder end en menneskehed med en gennemsnitsalder under 40 år?

Oplægsholder: Daniel Görtz

Verden bliver mere og mere kompleks, men hvad er kompleksitet helt nøjagtigt, hvordan hænger øget kompleksitet sammen med vores personlige udvikling, og kan det bruges til at forstå verden bedre for derigennem at skabe klogere politik?

Daniel Görtz er sociolog og har bl.a. studeret kompleksitet hos Michael Commons.

Desuden har han, ligesom Robert Kegan og Lene Andersen, koblet kompleksiteten til den personlige udvikling, og hvordan vi modnes som individer.

Så er spørgsmålet blot: Kan det også bruges til at udvikle klogere politik, som kan rumme den komplekse, globale verden, som er det 21. århundredes virkelighed?

Robert Kegan om den personlige udvikling

2 Comments

  1. Pingback: Carl Nielsen og Koranen | Samudvikling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *